Các phiên Hội thảo COSGov được phát trên hệ thống SOI Asia

Các phiên hội thảo COSGov Vietnam sẽ được phát trên hệ thống SOI Asia network ở các nước Thái Lan, Lào, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Philippines, Nepal, Bangladesh, Campuchia, Mông Cổ và Nhật bản.

Quý vị có thể xem trên địa chỉ SOI Asia website để biết thêm thông tin.